Pre tvorcov

Ako začať?

 1. Prihlás sa cez Google, Facebook alebo pomocou e-mailu.
 2. Vyplň meno, bio a svoju doménu (herohero.co/nazovtvojhoprofilu)
 3. V sekcii Payout prepoj svoj bankový účet s platobnou službou Stripe, aby ti fanúšikovia mohli posielať odmenu.
 4. Over svoj účet na Stripe pomocou nahrania požadovaných dokumentov.
 5. Po úspešnom dokončení overenia dostane tvoj účet potvrdenie vo forme ikonky “fajfky” vedľa mena na tvojom profile.
 6. Nastav cenu za obsah, ktorý budeš publikovať na svojom profile.
 7. Nahraj prvý príspevok.
 8. Zdieľaj svoj profil.

Tip: Pre prístup na oficiálny profil HeroHero, ktorý tvorcom prináša správy o novinkách na našej platforme a umožňuje priamu komunikáciu s našim tímom, napíš na info@herohero.co.

Aké sú výhody HeroHero?

 • Jednoduchý dizajn, ktorý zbytočne nerozptyľuje a obsah v ňom vyniká;
 • žiadny feed a žiadne lajky,
 • neobmedzené nahrávanie dát,
 • vlastné audio a video prehrávač,
 • lokálna podpora,
 • poplatok iba 10 % + DPH.

Ako prebieha vyplácanie peňazí?

HeroHero využíva pre platby a výplaty službu Stripe. Po úspešnom prepojení so službou Stripe a získaní aspoň jedného platiaceho odberateľa, dostaneš svoju prvú výplatu. Pokiaľ si prepojíš účet v inej mene než je tvoja HeroHero mena, konverziu prevedie samotný Stripe (teda nie tvoja banka). Výplaty sú odosielané automaticky prvý pracovný deň v mesiaci na bankový účet pripojený k účtu Stripe. Platby prijaté počas posledných 5 až 7 pracovných dní pred koncom kalendárneho mesiaca, budú Stripom vyplatené spoločne s výplatou za nasledujúci mesiac (Stripe tieto platby zadržiava pre účely prípadných reklamácií). Prehľad o svojich financiách nájdeš vo svojom Stripe účte, ku ktorému sa dostaneš cez v sekcii Výplata v Nastaveniach.

Aké si účtuje platforma poplatky?

HeroHero si účtuje poplatok 10 % + DPH pre účely údržby a zlepšovania našej služby. Za žiadnu ďalšiu službu u nás platiť nikdy nebudeš.

Ako nastaviť adekvátnu cenu?

Výška mesačného poplatku záleží na type a hodnote daného obsahu. Pre predstavu: poplatok za obsah na Herohero sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 4–7 eur. Odporúčame nastaviť čiastku, ktorá sa pohybuje skôr okolo 4–7 než 8 eur (8 eur je pre mnohých užívateľov suma, ktorú nechcú alebo nemôžu pravidelne platiť).

Mnohým tvorcom sa tiež osvedčilo začať na nižšej čiastke (napr. na 4–5 eurách) a neskôr zvýšiť cenu (na 6-7 eur).

Pokiaľ tápaš v nastavení vhodnej ceny, kontaktuj info@herohero.co a my ti poradíme.

Je možné si vytvoriť viac druhov predplatného?

Na Herohero je možné nastaviť si iba jedno predplatné. Jedna cena je pre užívateľa pochopiteľnejšia a vedie k vyššiemu počtu odberateľov. Nedochádza k triešteniu fanúšikov do rôznych skupín, ale k podpore budovania komunity, kde sú si všetci rovní.

Ako funguje úprava ceny predplatného?

Vždy keď zmeníš cenu odberu, bude sa vzťahovať iba na nových predplatiteľov – existujúcim zostane pôvodná cena. Tvoji fanúšikovia tak budú platiť vždy iba toľko, za koľko sa prvýkrát prihlásili k odberu. To sa dá využiť aj pre účely rôznych časovo limitovaných akcii – napr. ponuka zníženej ceny odberu pre obmedzený počet nových predplatiteľov.

Ako byť na Herohero úspešný?

Na Herohero ideálne nahrávaj obsah, ktorý by si si sám predplatil. Fanúšikovia ti dajú odber len vtedy, ak si pre nich pripravíš niečo, čo má svoju unikátnu hodnotu a čo inde nenájdu.

Mnohým tvorcom sa overilo, ak bonusový (prémiový) obsah nadväzuje na verejnú tvorbu – môže ísť o pokračovanie podcastu, predĺženú verziu Youtube videa a pod.

Ako propagovať svoj profil?

 • Ak si tvorca videí alebo podcastov, najefektívnejšia propagácia bonusového obsahu je na začiatku a na konci verejnej časti videa či podcastu (napr. na začiatku: „Ďakujem všetkým odberateľom na Herohero, vážim si vašu podporu.” alebo na konci: „Pokračovanie epizódy nájdete na Herohero, dozviete sa tam…”).
 • Je dôležité komunikovať, čo obsahuje bonusová časť – fanúšikovia musia chápať, čo za platený odber dostanú.
 • Svoj účet môžeš efektívne propagovať aj na sociálnych sieťach. Pokiaľ tvoríš iný než audio a video obsah, zdieľanie svojho Herohero profilu na internete je základ.

Ako spravovať svoju komunitu?

Pomocou ikonky dvoch šípok si môžeš zoradiť zoznam odberateľov podľa toho, ako dlho ťa odoberajú alebo koľko platia za odber.

Pokiaľ chceš zo svojej komunity z akýchkoľvek dôvodov niekoho odobrať, stačí na jeho profile zvoliť ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu a kliknúť na “Odstrániť odberateľa/ku”. Užívateľ s okamžitou platnosťou stratí prístup k exkluzívnemu obsahu, a pokiaľ už zaplatil za odber tvojho profilu, bude mu automaticky refundovaná posledná zaplatená čiastka.

Sú na Herohero obmedzenia týkajúce sa typu zverejňovaného obsahu?

Herohero nepovoľuje sexuálny obsah alebo akúkoľvek propagáciu gamblingu, ktorý je v rozpore s obchodnými podmienkami našich partnerov - ich plné znenie nájdeš tu. Platí tiež, že tvorcovia sami zodpovedajú za legalitu vlastného obsahu podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

Sú na Herohero obmedzenia týkajúce sa veľkosti súborov?

Na platforme HeroHero nenájdeš žiadne obmedzenia v podobe limitu veľkosti alebo dĺžky nahrávaného obsahu.

Aké formáty médií môžeš na Herohero nahrávať?

Podporujeme väčšinu formátov audia, videa aj obrázkov, ďalej súbory DOC, PDF, RAW, DNG a XLSX. Pokiaľ nejde nahrať tvoj formát, daj nám vedieť na e-mail info@herohero.co.

Sú tvoje dáta v bezpečí?

Súkromné dáta sú bezpečne uložené na serveroch spoločnosti Google. Veľmi dbáme na to, aby mali k uloženým dátam prístup len platiaci odberatelia a obsah nebolo možné z profilu tvorcu odcudziť.

Aké údaje sme povinní o Tebe ako tvorcovi zdieľať so štátom?

Ako prevádzkovateľ platofrmy podľa smernice Rady 2021/514/EU (Smernica DAC7) máme povinnosť finančnému úradu poskytovať niektoré vybrané dáta o tebe ako tvorcovi a tvojich príjmoch, ktoré dosahuješ na platforme. Údaje, ktoré sme o Tebe povinní poskytovať štátu, sú nasledujúce:

 1. Tvoje identifikačné údaje – meno, priezvisko, obchodná firma, dátum narodenia, identifikačné čáslo, bydlisko, sídlo či adresu prevádzkovne.
 2. Identifikátor tvojho bankového účtu, na ktorý ti mesačne vyplácame zhromaždené čiastky za predplatné na tvoju tvorbu na Herohero.
 3. Celkovú čiastku, ktorá ti náleží ako odmena za tvoju tvorbu na Herohero. (Poznámka: Čiastka je uvádzaná v hrubom, čiže pred započítaním nášho poplatku / provízie za umiestnenie tvojej tvorby).
 4. Údaje o čiastkach, ktoré ti odpočítame ako poplatok / províziu za to, že ti umožňujeme pôsobiť na Herohero.
 5. Počet platieb, ktoré si prijal od svojich odberateľov.

Informačná povinnosť Herohero

Je naší povinností informovat tě, že o tobě shromažďujeme a předáváme finančnímu úřadu údaje, které nám ukládá zákon. Je našou povinnosťou informovať ťa, že o tebe zhromažďujeme a predávame finančnému úradu údaje, ktoré nám ukladá zákon.

Čo sa stane, pokiaľ neposkytnem všetky požadované údaje?

Väčšinu informácií, ktoré sme zo zákona povinní zdieľať so štátom, už evidujeme. Môže sa však stať, že Ťa požiadame o poskytnutie dodatočných informácií pre splnenie našich zákonných povinností. V prípade, že nám na základe našej žiadosti neposkytneš potrebné informácie, máme povinnosť ťa dvakrát opätovne vyzvať a po uplynutí 60 dňovej lhôty tvoj účet buď dočasne uzavrieť bez možnosti opätovnej registrácie alebo zadržať vyplácanie súhrnných čiastok za predplatné tvojich odberateľov, a to až do momentu, kým nám neposkytneš potrebnú súčinnosť.

Ako zrušiť účet?

Rozklikni vo svojom profile sekciu Nastavenia (ikona ozubeného koliečka v ľavom hornom rohu). Na jej úplnom konci nájdeš tlačidlo Vymazať účet. Po stlačení tohto tlačidla ti na e-mail príde potvrdzovacia správa, v ktorej stačí kliknutím na príslušný odkaz odsúhlasiť, že chceš naozaj zrušiť svoj Herohero účet. Po udelení súhlasu bude tvoj účet vymazaný.

Účtovanie a dane

Povinnost platiť dane má na Slovensku každý, koho ročné príjmy presiahli čiastku 500 EUR.

K zriadeniu účtu pre tvorcov a k nahrávaniu obsahu na platformu nie je nutný živnostenský list. Vzhľadom k štandardnej povahe fungovania Herohero ho však z dlhodobého hľadiska dôrazne odporúčame. Ideálne je mať zároveň založenú živnosť na taký typ zárobkovej činnosti, ktorá najlepšie odpovedá tomu, čo ponúkaš na Herohero.

Ako naložiť s dokladmi od Herohero?

Herohero poskytne každému tvorcovi dokument s faktúrou (1. strana dokumentu) na províziu Herohero a doklad o príjme (2. strana dokumentu). Evidencia príjmov a prípadná evidencia výdajov sa vedie zvlášť. Celkový rozdiel medzi príjmom a províziou sa nijako neúčtuje. Príjmy tvorcov nepochádzajú od Herohero, ale priamo od tvorcových prispievateľov – tieto príjmy nie je možné účtovať proti spoločnosti Herohero.

Faktúry a doklady od Herohero nájdeš nielen v nastavení svojho účtu v sekcii Výplata, ale budú ti každý mesiac od nás chodiť priamo na e-mail.

Nikdy nevystavujte faktúru pod vašim menom pre Herohero. Nasledujte vyššie popísaný návod k fakturácii a pokiaľ si nie ste istí, konzultujte daňového poradcu alebo našu zákaznícku linku.

Faktúra na províziu

Herohero Ti sprostredkúva službu – kontakt s tvojimi odberateľmi. Za to si od Teba účtuje províziu vo výške 10 % + DPH z toho, čo ti platia tvoji odberatelia. Preto ti Herohero každý mesiac poskytne fakturu na vyššie zmienený poplatok, ktorú si môžeš zaevidovať vo svojej evidencii výdajov.

Ako výdaj v rámci dane z príjmu fyzických osôb ju však vo svojej evidencii výdajov uplatníš len vtedy, pokiaľ budeš uplatňovať tzv. skutočné výdaje, alebo pokiaľ si budeš viesť účtovníctvo – v takom prípade ide o náklad. Ak budeš využívať paušálne výdaje alebo sa prihlásiš k paušálnej dani, potom faktúry od Herohero (ani od nikoho iného) proti svojim príjmom samostatne neuplatníš. Vždy si skontroluj či a prípadne aké výdaje si oprávnený uplatniť v rámci svojej dane z príjmu.

Ak budeš plátcom DPH v EU (viď sekcia nižšie Týka sa ma DPH), môžeš si nárokovať z faktúr od Herohero odpočet DPH bez ohľadu na to, aké výdaje uplatňuješ v dani z príjmu fyzických osôb.

Doklad o príjme

Druhý z dokumentov, ktorý Ti Herohero dáva k dispozícii, je doklad o prijatej platbe za predplatné od Tvojich predplatiteľov. Ide o doklad, ktorý dokazuje, že si obdŕžal/a peniaze z predplatného priamo od Tvojich predplatiteľov. Nevystavuj preto v náväznosti na tento doklad žiadnu faktúru na Herohero, tieto peniaze totižto nepochádzajú od Herohero, ale od Tvojich predplatiteľov. Tento doklad by si mal/a vždy zaevidovať do svojej evidencie príjmov.

Vystavenie daňového dokladu k predplatnému

V prípade, že bude odberateľ potrebovať k predplatnému vystaviť daňový doklad, nájde ho v nastavení svojho profilu v sekcii Platba pod záložkou Účtenky.

Som tvorca z inej krajiny EU než Česká republika. Týka sa ma DPH?

Pokiaľ si tvorca z inej krajiny EU než Česká republika, vzťahujú sa na teba harmonizované pravidlá EU o DPH. Ak si vo svojom štáte plátca DPH, zadaj nám pri registrácii svoje DIČ. V takom prípade Ti bude Herohero vystavovať faktúru za svoju službu sprostredkovania, ktorá bude bez českého DPH a Ty sám si vymeriaš DPH podľa pravidiel svojej domovskej krajiny.

Pokiaľ si tvorca z inej krajiny EU než Česká republika a nie si zatiaľ plátca DPH, nevadí. Zváž, či máš Herohero ako koníček alebo sa ním hodláš živiť. Do okamihu, než spoločnosti Herohero uvedieš svoje DIČ, bude Ti vystavovať faktúru s DPH. Akonáhle však poskytneš svoje DIČ, Herohero ťa začne považovať za tzv. Osobu povinnú k DPH a začne Ti vystavovať faktúry za svoje služby sprostredkovania bez DPH.

Som tvorca z inej krajiny než krajiny EU. Týka sa ma DPH?

Pokiaľ si tvorca z inej krajiny než je krajina EU, s veľkou pravdepodobnosťou sa na teba nevzťahuje európska DPH. Herohero ti bude vystavovať faktúry za svoje služby bez DPH. Môžu sa na Teba ale vzťahovať iné daňové pravidlá z Tvojej krajiny, toto však konzultuj so svojim daňovým poradcom.

Niečo tu chýba?
Dajte nám vedieť, čo by sme mohli zlepšiť